Easiest Way to Cook Appetizing Bhajia za kunde

Bhajia za kunde. BAJIA ZA KUNDE /JINSI YA KUPIKA BHAJIA (BLACK EYED PEAS) WITH ENGLISH SUBTITLES – Duration:. BAJIA ZA KUNDE /JINSI YA KUPIKA BHAJIA. How to make Daar na Bhajiya

Bhajia za kunde Jinsi yakupika bajia za kunde kwa kutumia unga wa kunde. Katika video hii ukiangalia hadi mwisho utajifunza jinsi ya kupika bagia za kunde nzuri na tamu. In a blender, add soaked kunde peas, garlic ginger paste, turmeric, onion, salt, baking powder and the coriander, add in two tablespoons of water and. You can have Bhajia za kunde using 11 ingredients and 6 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Bhajia za kunde

 1. Prepare 1/2 kg of kunde.
 2. Prepare 1 of big red onion.
 3. Prepare Bunch of coriander leaves.
 4. It’s of Salt.
 5. Prepare of Oil for deep frying.
 6. It’s of Ginger and garlic paste (1tablespoon).
 7. You need of Spices of your choice.
 8. It’s of Equipments:.
 9. It’s of Blender.
 10. You need of Siever.
 11. Prepare of Bowl.

Method: A} W… Bajia Laini Za Kunde. Copy maandishi ya picha kwenye box ili kuhakiki fomu. Tafuta sehemu ya kula karibu yako. Weka kunde kwenye hayo maji uziloweke, mimi huwa napendelea kuziloweka usiku mzima ili zilainike vizuri.

Bhajia za kunde instructions

 1. Soak the kunde with water overnight..
 2. Now blend the kunde with little water, then once ready, pour your blended kunde in a sieve,and ensure you drain all the water..
 3. Once done, put the kunde in a bowl,add your onions, coriander leaves, salt, ginger and garlic paste and salt, mix everything together..
 4. Form the mixture into tiny balls, set them aside..
 5. Heat your oil, until hot and now add your kunde deep fry them until ready..
 6. Serve and enjoy with chutney of your choice… I served mine with ketchup sauce.

Andaa viungo, kata vitunguu maji vipande vidogo sana, vitunguu saumu menya weka kwenye chombo na pilipili ikatekate. Chukua blenda, toa kunde kwenye maji, ziweke kwenye blenda. Pika mpaka ziwe za light brown kisha zitowe na uziweke katika kitchen towel ili zikauke mafuta na hapo zitakuwa tayari kwa kuliwa. Bajia za dengu is a great appetizer that you can serve your family or guests. My first time to make this recipe turned out perfect than what I was expecting.